วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เทคนิคการเลือกใช้งานของเครื่องเชื่อม tig ..แม้มีชิ้นงานที่บาง

เครื่องเชื่อม tig หรือว่าเครื่องเชื่อมระบบทิก (TIG) เป็นเครื่องเชื่อม ที่เหมาะสำหรับงานเชื่อมที่ประณีตสูง ซึ่ง คำว่า TIG ในชื่อของเครื่องเชื่อม tig นั้น มีความหมายย่อมาจาก TUNGSTEN INERT GAS   ซึ่งเครื่องเชื่อม tig นั้นจะใช้หลักการในการทำงานคือการนำเอากระแสที่ปลายลวดทังสเเตน แล้ว ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าออกไปที่แนวเชื่อม แล้วแนวเชื่อมของ เครื่องเชื่อม tig นั้น ก็จะเกิดการหลอมละลายของชิ้นงาน โดยเครื่องเชื่อม tig จะใช้แก๊สเฉื่อย ในการเป็นตัวช่วยในการหลอมละลาย ที่ ร้านเชื่อมทั่ว ๆไป จะนิยมใช้ ใช้แก๊สอาร์กอนในการปกคลุมแนวเชื่อม และวิธีการเชื่อมที่ใช้เครื่องเชื่อม tig ในการเชื่อมประกอบกับการใช้แก๊สอาร์กอนในการคลุมแนวเชื่อมนี้เรียกว่า  GTAW. ซึ่งย่อมาจาก คำว่า gas tungsten arc welding

การใช้งานเครื่องเชื่อม tig
gas tungsten arc welding   เป็นชื่อเรียกวิธีการในการใช้งานของเครื่องเชื่อม tig ประกอบกับการใช้แก๊สอาร์กอน ซึ่งซื่อนี้เป็น ชื่อที่เรียกมาจากสมาคมการเชื่อมสากล ที่อยู่ทางอเมริกา American welding society หรือ AWS. และการโดยวิธีนี้เบื้องต้นจะเชื่อมโดยไม่มีเนื้อลวด เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาอาร์คแต่ว่าอย่างใด แต่การเชื่อมที่ใช้เครื่องเชื่อม tig  จะใช้ความร้อนเป็นตัวหลอมเนื้องานให้ติดกัน  แต่ว่าในบางกรณีที่ชิ้นงานมีความบางมาก หรือละลายได้ง่ายนั้น ก็จะมีการใช้ลวดเชื่อมประกอบในการทำงานของ เครื่องเชื่อม tig  ไปด้วย เพื่อความสมบูรณ์เรียบร้อยของตัวชิ้นงานเอง

ข้อดีการใช้เครื่องเชื่อม tig
เครื่องเชื่อม tig นั้นมี ข้อดีที่ว่าสามารถใช้งานง่าย เวลาใช้งานก็จะมองเห็นแนวเชื่อมและบ่อหลอมละลายชัดเจนในขณะเชื่อม จึงสามารถทำงานเชื่อมที่ต้องการความประณีตได้อย่างง่ายดาย และข้อดีจากก๊าซอาร์กอน ที่ใช้ในการอาร์กทำให้ควันที่ออกมานั้นสะอาดไม่มีควัน และในเมื่อไม่มีควัน ก็ไม่ต้องใช้ฟลักซ์ในการช่วยกันฟองอากาศที่จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับการหลอมละลาย ซึ่งจะช่วยให้แนวเชื่อมที่ได้ทำให้ไม่ต้องเคาะสแล็ก และยังมีข้อดีของการใช้เครื่องเชื่อม tig  อีกอย่างหนึ่งก็คือ สามรถใช้เครื่องเชื่อม tig เชื่อมงานบางทั้งสแตนเลสและอลูมิเนียม ได้อีกด้วย


ข้อดีของการใช้เครื่องเชื่อม tig  คือไม่เกิดควันซึ่งเป็นมลภาวะทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน แต่ว่านอกจากข้อดีของเครื่องเชื่อม tig แล้ว ข้อเสียของเครื่องเชื่อม tig ก็มีเช่นกัน คือ ด้านของราคาเครื่องเชื่อม tig  ค่อนข้างสูงพอสมควร และผู้ที่จะใช้งานเครื่องเชื่อม tig ได้นั้น แน่นอนว่า จะต้องเป็นผู้ที่ชำนาญในการเชื่อพอสมควรในระดับหนึ่ง และการใช้เครื่องเชื่อม tig นั้น ยังเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างกินเวลามากกว่า การเชื่อมแบบอื่น ๆอีกด้วย
  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น