วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

3 มาตรการป้องกันความปลอดภัยของการใช้ที่เชื่อมเหล็ก..ไม่ให้ชีวิตช่างเชื่อมเสี่ยงเกินไป


3 มาตรการป้องกันความปลอดภัยของการใช้ที่เชื่อมเหล็ก..ไม่ให้ชีวิตช่างเชื่อมเสี่ยงเกินไป

ความปลอดภัยในการใช้ที่เชื่อมเหล็กไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือช่างมือใหม่ ก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ก่อนลงมือทำการเชื่อมชิ้นงานต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมเกิดได้ ซึ่งการใช้ที่เชื่อมเหล็กไม่ถูกวิธีหรือไม่มีมาตรการดูแลความปลอดภัยอาจทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นถึงกับทำลายทรัพย์สินหรือทำให้เสียชีวิตได้ ทางที่ดีก่อนที่จะทำการเชื่อมและใช้ที่เชื่อมเหล็กหรือเชื่อมไฟฟ้า ช่างเชื่อมจึงจำเป็นต้องรู้จักวิธีใช้งานและการป้องกันอันตรายที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้

ความปลอดภัยในการใช้ที่เชื่อมเหล็ก
ในการใช้ที่เชื่อมเหล็ก ช่างเชื่อมมีโอกาสได้รับอันตรายจากการเชื่อมด้วยระบบกระแสไฟฟ้าได้ตลอดเวลา เพราะขณะที่เครื่องเชื่อมเปิดทำงานจะมีกระแสไหลไฟฟ้าผ่านอย่างต่อเนื่อง ทำให้โอกาสที่จะถูกไฟฟ้าดูดหรือได้รับอันตรายจากรังสีการได้รับควันพิษที่เกิดขึ้นในขณะเชื่อมก็มีมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน โดยการรักษาความปลอดภัยในการใช้ที่เชื่อมเหล็กมีดังนี้
  
การใช้ที่เชื่อมเหล็กด้วยไฟฟ้า(อาร์ค)  
1.ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ
เมื่อช่างเชื่อมหรือผู้ที่ใช้ที่เชื่อมเหล็กทำงานเชื่อมเหล็กด้วยไฟฟ้า (อาร์ค) ก่อนทำการเชื่อมทุกครั้งจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนต่างๆ ของร่างกายคือ
·       หน้ากากกรองแสง (Helmet) : เหมาะสำหรับป้องกันสะเก็ดลูกไฟและรังสีโดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมเห็นชอบ

·       แว่นตา (Safety Glasses) : เหมาะสำหรับใช้ป้องกันสะเก็ดลูกไฟจากการใช้ที่เชื่อมเหล็ก เพื่อป้องกันแสงจ้าๆ จากการเชื่อมและรังสียูวีไม่ให้เข้าตา   

·       เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว : ต้องสวมเสื้อขายาวและกางเกงขายาวก่อนทำการใช้ที่เชื่อมเหล็ก เพื่อสามารถป้องกันอันตรายจากสะเก็ดลูกไฟและไม่ให้ลุกติดไฟง่าย

·       รองเท้านิรภัย (Safety shoes) : ต้องสวมรองเท้าชนิดที่เป็นแบบหุ้มข้อหรือรองเท้านิรภัย กันสะเก็ดไฟกระเด็นบริเวณเท้า  

·       ถุงมือหนัง : ต้องสวมถุงมือหนังชนิดไม่เปิดปลายนิ้วมือ จะช่วยกันประกายไฟจากการใช้ที่เชื่อมเหล็กได้อย่างดี

2.ที่เชื่อมเหล็กและอุปกรณ์
การใช้ที่เชื่อมเหล็กหรือเครื่องเชื่อมโลหะแต่ละเครื่อง จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันหรือสวิทซ์ตัดตอนไฟฟ้า ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดและใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง โดยตู้เชื่อมทุกตู้จะต้องต่อสายดินทุกเครื่อง และห้ามใช้ลวดทองแดงแทนฟิวส์ตะกั่ว ส่วนสายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับการใช้งาน และต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยเสมอ

3.บริเวณที่ปฏิบัติงาน
การสร้างชิ้นงานหนึ่งๆ จะต้องอาศัยพื้นที่ตามสภาพของขนาดงานนั้นๆ  ซึ่งการใช้ที่เชื่อมเหล็ก อาจจะต้องเลือกสถานที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไป หากเป็นพื้นอาคารโรงงานจะต้องเป็นวัสดุทนไฟไม่ขรุขระหรือมีน้ำขัง และจะต้องมีฉากที่ทำจากวัสดุไม่ติดไฟสำหรับใช้ป้องกันแสง รังสี และสะเก็ดลูกไฟ นอกจากนี้ผนังอาคารโรงงานจะต้องเป็นวัสดุทนไฟทึบ หรือมีวัสดุทนไฟปูปิดทับ โดยจะต้องมีความสูงจากพื้นอาคารโรงงานไม่น้อยกว่า 2 เมตร พื้นที่ที่ต้องใช้ที่เชื่อมเหล็ก ต้องจัดให้มีแสงสว่างให้เพียงพอและต้องมีการระบายอากาศที่ถ่ายเทสะดวก ที่สำคัญคือต้องไม่วางวัสดุที่ติดไฟง่ายหรือวัสดุไวไฟ ไว้ในบริเวณที่เชื่อมเหล็กหรือในบริเวณใกล้เคียง

ไม่ว่าจะเป็นช่างเชื่อมระดับมืออาชีพแค่ไหน ก็ต้องไม่ประมาทในการทำงาน อีกทั้งยังต้องระมัดระวังการใช้งานของที่เชื่อมเหล็กและอุปกรณ์การเชื่อมประเภทอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของตนเองและคนรอบข้าง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น