วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

4 ข้อควรปฏิบัติก่อนใช้งานของการใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้า


4 ข้อควรปฏิบัติก่อนใช้งานของการใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้า  

การใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานสำหรับอาชีพช่างเชื่อม ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ เพราะใช้สำหรับช่วยในการทุ่นแรงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้งานเชื่อมรวดเร็วมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าในการเชื่อมสแตนเลส โลหะ อลูมิเนียม ซึ่งวิธีการทำงานของตู้เชื่อมไฟฟ้าเป็นการใช้ลวดเชื่อมมาสัมผัสชิ้นงานที่ต้องการเชื่อม และทำการอาร์คเพื่อให้ลวดเชื่อมที่ห่อหุ้มด้วยสารเคมีค่อยๆ หลอมละลายลงบนงานเชื่อม ส่งผลให้เกิดการเชื่อมของชิ้นงานเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีแนวเชื่อมที่สวยงาม...มาดูข้อควรปฏิบัติก่อนใช้งานเมื่อมีการใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้ากันดีกว่า!!

1.ตรวจสอบสายต่อภายนอก
การใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าโดยเฉพาะช่างมือใหม่หรือผู้ใช้งานควรตรวจสอบสายต่อภายนอกของตู้เชื่อมไฟฟ้าก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพราะการใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทำให้ผู้ใช้งานจะต้องให้ความสำคัญพร้อมกับความระมัดระวังในการใช้งานมากที่สุด เพราะอาจทำให้ผู้ใช้งานได้รับอันตรายจากการใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าได้ ทางที่ดีทุกๆ ครั้งก่อนทำการใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าควรจัดการตรวจสอบสายต่อภายนอกของตู้เชื่อมไฟฟ้าให้ดี ไม่ว่าจะเป็น ข้อต่อสายเชื่อม ปลั๊กไฟ ข้อต่อสายดิน สายไฟ ฯลฯ

2.ตรวจสอบข้อต่อของสาย
สำหรับการใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นช่างมืออาชีพหรือช่างมือใหม่ก็ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อต่อของสายในจุดต่างๆ ของตู้เชื่อมไฟฟ้าทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งาน โดยช่างหรือผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบข้อต่อของสายเชื่อมให้แน่น ดูว่าเสียบสนิทหรือไม่ ไม่หลุดหรือหลวมหรือมีรอยชำรุด ที่สำคัญข้อต่อสายจะต้องสะอาดและปราศจากสิ่งสกปรกอุดตัน เพราะหากไม่ตรวจให้ละเอียดก็จะทำให้การใช้งานข้อต่อสายตู้เชื่อมไฟฟ้าไม่ปกติหรือเสียหายได้

3.ตรวจสอบตัวเครื่อง
การใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตู้เชื่อมไฟฟ้าแบรนด์ไหน ราคาถูก หรือ ราคาแพง ช่างควรจะทำการตรวจสอบสภาพความพร้อมของการใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ โดยช่างหรือผู้ใช้งานควรศึกษาคู่มือการใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง เพราะนอกจากการตรวจสอบข้อต่อสายต่างๆ หรือสายเชื่อมแล้ว ยังต้องตรวจสอบตัวเครื่องตู้เชื่อมไฟฟ้าด้วยว่ามีสภาพที่พร้อมใช้หรือไม่? หรือมีความเสียหาย-ชำรุดตรงไหน? มีการดัดแปลงตรงไหน? ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

4.ตรวจสอบสายดิน
ก่อนการใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าควรตรวจสอบสายดินให้ดี เพราะถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ผู้ใช้งานต้องให้ความสำคัญอย่างมาก โดยตรวจสอบตลอดทั้งเส้นว่าต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือชำรุด ดูสภาพของสายเชื่อมและสายดินให้ละเอียดเพราะอาจก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จึงควรตรวจสอบสายดินอย่างสม่ำเสมอ  

การใช้ตู้เชื่อมไฟฟ้าทีดี ควรเลือกแบบที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องมีการระบุแหล่งผลิต รวมทั้งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตู้เชื่อมไฟฟ้าด้วย   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น