วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วิธีเชื่อมไฟฟ้าให้สวย… ทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด!!


การเชื่อมไฟฟ้าเป็นการต่อโลหะ 2 ชิ้นให้ติดกันโดยการให้ความร้อนแก่โลหะจนทำให้เกิดการหลอมละลาย ติดเป็นเนื้อเดียวกัน หรือโดยการเติมลวดเชื่อมเป็นตัวให้ประสาน ซึ่งวิธีเชื่อมไฟฟ้าให้สวยก็ถือเป็นขบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัสดุที่ส่วนใหญ่จะเป็นโลหะและพลาสติก โดยเป็นการเชื่อมให้เกิดการรวมตัวเข้าด้วยกัน  วิธีเชื่อมไฟฟ้าให้สวยเป็นการใช้วิธีทำให้ชิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเนื้อโลหะลงในแอ่งหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลว ซึ่งเมื่อเย็นตัวลงจะเห็นได้ว่ารอย ต่อนั้นมีความแข็งแรงเช่นกัน

เทคนิควิธีเชื่อมไฟฟ้าให้สวย
วิธีเชื่อมไฟฟ้าให้สวยบางครั้งใช้แรงดันร่วมกับความร้อน หรืออาจจะใช้ความร้อนเพียงอย่างเดียว เพื่อทำให้เกิดรอยเชื่อม ซึ่งตรงข้ามกับการบัดกรีอ่อนและการบัดกรีแข็งซึ่งไม่มีการทำให้เกิดการหลอมละลายของชิ้นงาน ซึ่งถือเป็นแหล่งพลังงานหลายอย่างสำหรับนำมาใช้ในการเชื่อม  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความร้อนจากเปลวแก๊ส, การอาร์คโดยใช้กระแสไฟฟ้า, การใช้อิเล็คตอรอนบีม, การเสียดสี, ลำแสงเลเซอร์ หรือการใช้คลื่นเสียง ฯลฯ  ซึ่งในอุตสาหกรรมมีการนำวิธีเชื่อมไฟฟ้าให้สวยมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน อย่างการเชื่อมในพื้นที่โล่ง, พื้นที่อับอากาศ หรือแม้แต่การเชื่อมใต้น้ำ  ซึ่งวิธีเชื่อมไฟฟ้าให้สวยนั้นอาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้ง่าย ช่างเชื่อมที่เพิ่งหัดเชื่อมจึงควรมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่อาจเกิดจาก กระแสไฟฟ้า, ความร้อน, สะเก็ดไฟ, รังสีอาร์ค,ควันเชื่อม, แก๊สพิษ, ฝุ่นละออง หรือชิ้นงานร้อน

วิธีเชื่อมไฟฟ้าให้สวย... ยากไปหรือเปล่านะ??
วิธีเชื่อมไฟฟ้าให้สวย  ส่วนหนึ่งอยู่ที่การใช้ระยะอาร์กที่ถูกต้อง  คืออยู่ในช่วงระยะห่างระหว่างปลายลวดเชื่อม ในขณะทำการเชื่อมกับชิ้นงาน โดยขนาดของระยะอาร์กขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลางลวดเชื่อม ซึ่งปกติจะเห็นได้ว่าระยะอาร์กจะเท่า กับความโตของแกนลวดเชื่อมหรืออาจจะเล็กกว่าเล็กน้อย ซึ่งวิธีเชื่อมไฟฟ้าให้สวยของระยะอาร์กจะมีผลต่อคุณภาพของแนวเชื่อมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระยะอาร์กห่างมากเกินไป  ที่จะมีผลทำให้อาร์กรุนแรง หรือการควบคุมแนวเชื่อมหรือแอ่งหลอมเหลวทำได้ยาก ส่งผลให้ความแข็งแรงของแนวเชื่อมลดลง

วิธีเชื่อมไฟฟ้าให้สวยที่มีระยะอาร์กสั้นเกินไป จะมีผลทำให้ปลายลวดเชื่อมติดกับโลหะงานของการอาร์กที่จะทำให้ดับง่ายและความแข็งแรงแนวเชื่อมลดน้อยลง   แต่หากใช้วิธีเชื่อมไฟฟ้าให้สวยเพื่อกะระยะอาร์กที่ถูกต้อง จะช่วยป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามารวมตัวในแอ่งหลอมเหลว ทำให้การอาร์กเกิดขึ้นสม่ำเสมอ และเม็ดโลหะกระเด็นน้อยทำให้แนวเชื่อมมีความแข็งแรง  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น