วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วิธีเพิ่มกระแสตู้เชื่อมให้การสร้างชิ้นงานไม่สะดุด


วิธีเพิ่มกระแสตู้เชื่อมให้การสร้างชิ้นงานไม่สะดุด

หัวใจสำคัญของการสร้างชิ้นงานคือการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าในการซ่อมบำรุง และการผลิตชิ้นงานให้ออกมามีคุณภาพ ไม่ว่าจะไปทางไหน เรามักจะได้เห็นว่ามีการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอยู่แทบทุกสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน ห้างร้าน หรือสถานศึกษา ซึ่งการเลือกใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้ามีอยู่หลายชนิด แบบ Thyrister  หรือแบบ Inverter ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งปัจจุบันช่างมืออาชีพต่างก็หันมาศึกษาวิธีเพิ่มกระแสตู้เชื่อมให้มีความแรงขึ้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีเพิ่มกระแสตู้เชื่อม
วิธีเพิ่มกระแสตู้เชื่อมเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีของการเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์ มาใช้กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าโดยทำให้ชุดสำหรับจ่ายไฟเชื่อมทำงานด้วยความถี่สูง 5-10 KHz  มีการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไฟกระแสสลับ (AC) 220 โวลต์ ซึ่งวิธีเพิ่มกระแสตู้เชื่อมจะถูกแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าตรง (DC) และทำการเก็บพลังสะสมไว้ในตัวเก็บประจุ (Capacitor) โดยไฟกระแสตรง (DC) จะถูกป้อนเข้าสู่หม้อแปลงด้วยพัลส์ (Pulse) ที่มีความถี่สูง เป็นการใช้ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่แทนสวิทช์ซึ่งความถี่ดังกล่าวถูกควบคุมด้วยระบบ PWM (Pulse Width Modulator) ไฟที่ผ่านการแปลงไปแล้ว จะถูกแปลงกลับเป็นกระแสไฟฟ้าตรง (DC) อีกครั้ง  พร้อมกับทำการกรองกระแสให้เรียบด้วยโช้ค  หากมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมจะถูกส่งกลับมายัง PWM โดยตรง

ข้อดีของการเพิ่มกระแสตู้เชื่อม
การเชื่อมโลหะโดยเครื่องเชื่อมไฟฟ้ามีขั้นตอนที่ช่างเชื่อมมืออาชีพไม่ค่อยมองข้าม คือวิธีเพิ่มกระแสตู้เชื่อม หรือการปรับระดับกระแสของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งปัจจัยที่กำหนดระดับการปรับกระแสไฟฟ้าเครื่องเชื่อมคือ ลักษณะงาน ความหนา-บางของชิ้นงาน และชนิดของลวดเชื่อม หากปรับกระแสสูงเกินไปจะทำให้บ่อหลอมละลายกว้าง และลึก ไม่สม่ำเสมอทำให้ควบคุมแนวเชื่อมได้ยากและเกิดรอยแหว่งที่ขอบรอยเชื่อมซึ่งเรียกว่า Undercut  แต่หากใช้วิธีเพิ่มกระแสตู้เชื่อมด้วยการปรับกระแสที่ต่ำเกินไปจะทำให้เกิดรอยนูนบริเวณขอบรอยเชื่อม เพราะว่าลวดเชื่อมกับชิ้นงานไม่สามารถหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันได้ การเชื่อมปัจจุบันเกิดขึ้นในหลายขั้นตอนโดยหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานต่ำ ที่มีขนาดเกือบเทียบเท่ากับซองบุหรี่และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเพิ่มกระแสตู้เชื่อมจะช่วยควบคุมให้กระแสเป็นไปในทิศทางที่ผู้ใช้งานต้องการ ในการปรับการเชื่อมให้เข้ากับการทำชิ้นงาน ถือเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมและช่วยให้การก่อตัวของรอยเชื่อมที่มีคุณภาพมากขึ้น

หลักการทำงานและฟังก์ชันพื้นฐานของการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ทั่วไป แม้จะทำงานได้ตามปกติ แต่เพื่อให้ความแน่ใจของการทำงานที่ดีขึ้น แรงขึ้น เมื่อใช้วิธีเพิ่มกระแสตู้เชื่อม จะทำให้คุณภาพการเชื่อมเป็นที่พอใจและยอมรับต่อผู้ใช้มากขึ้น และยังเหมาะที่สุดสำหรับชิ้นงานที่ทำอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น