วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เหตุผลที่ช่างเชื่อมต้องหาวิธีปรับตู้เชื่อมให้แรงขึ้น


เหตุผลที่ช่างเชื่อมต้องหาวิธีปรับตู้เชื่อมให้แรงขึ้น

ในอุตสาหกรรมมีการเชื่อมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมในพื้นที่โล่ง, การเชื่อมใต้น้ำ, เชื่อมในพื้นที่อับอากาศ หรือการเชื่อมในพื้นที่อันตรายอย่างการเชื่อมถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ เชื่อมภายในโรงงานผลิตสารเคมี และวัตถุไวไฟต่างๆ ซึ่งอาจทำให้การเชื่อมมีอันตรายเกิดขึ้น ด้วยการเชื่อมที่แตกต่างกันไปของแต่ละงานทำให้ช่างมืออาชีพมักจะหาวิธีปรับตู้เชื่อมให้แรงขึ้น เพื่อทำให้งานเชื่อมเป็นไปอย่างรวดเร็ว และจะต้องมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้า, ความร้อนและสะเก็ดไฟ

เรียนรู้การปรับตู้เชื่อมให้แรง
เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานเชื่อมไฟฟ้าสำหรับมือใหม่ หากจะต้องหาวิธีปรับตู้เชื่อมให้แรงจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องเชื่อมต่างๆ ให้ดีเสียก่อน ซึ่งการใช้งานของเครื่องเชื่อมจะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน และหากต้องการเพิ่มความแรงและเร็วในการใช้งานก็อาจจะเลือกวิธีปรับตู้เชื่อมให้แรงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีที่ใช้แรงดันหรือกรรมวิธีการหลอมละลาย ซึ่งช่างเชื่อมจะต้องเรียนรู้องค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้าแต่ละประเภทเพื่อเลือกวิธีการเชื่อมให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของชิ้นงานเพื่อให้งานเชื่อมมีความสมบูรณ์และประหยัดเวลาให้มากที่สุด
   
วิธีปรับตู้เชื่อมให้แรงขึ้น
ส่วนใหญ่แล้ววิธีปรับตู้เชื่อมให้แรง ด้วยการปรับกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมสามารถดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมของผู้ผลิตลวดเชื่อมแต่ละยี่ห้อ ซึ่งข้างกล่องจะระบุชนิดกระแสที่ใช้ AC หรือ DC และขนาดแรงดันในแต่ละท่าซึ่งจะระบุบนข้างกล่อง  โดยช่างเชื่อมสามารถพิจารณาเลือกขนาดแรงดันได้ หรือจะพิจารณาได้จาก (40 x เส้นผ่าศูนย์กลางลวดเชื่อม)
40 คูณ เส้นผ่าศูนย์กลางลวดเชื่อม ได้เท่าไหร่ นำมาบวก ลบ ค่าที่ได้อีกประมาณ 15 แอมป์ ซึ่งข้อดีของวิธีปรับตู้เชื่อมให้แรง หากเป็นการเชื่อมระบบมิก จะสามารถเชื่อมทั้งแบบธรรมดาและ แบบออโตเมติกโดยวิธีปรับตู้เชื่อมให้แรงสามารถนำมาใช้เชื่อมงานโลหะได้เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น เหล็ก, เหล็กเหนี่ยว, สแตนเลส, อลูมิเนียม, ทองแดง ฯลฯ เมื่อใช้วิธีปรับตู้เชื่อมให้แรงจะทำให้สามารถเชื่อมงานได้ทุกท่าเชื่อม และเมื่อเปรียบเทียบการเชื่อมมิกแบบเดิม กับการเชื่อมไฟฟ้าด้วยธูปเชื่อม เมื่อปรับตู้เชื่อมมิกให้แรงจะสามารถเชื่อมงานได้รวดเร็วกว่าและสามารถเดินแนวเชื่อมได้ยาว ทำให้เชื่อมได้อย่างสะดวกและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

การใช้การใช้วิธีปรับตู้เชื่อมให้แรงถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้าที่ช่างเชื่อมส่วนใหญ่ระดับมืออาชีพมักจะไม่พลาด  ให้แรงถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของงานเชื่อมไฟฟ้าที่ช่างเชื่อมส่วนใหญ่ระดับมืออาชีพมักจะไม่พลาด ซึ่งชิ้นงานเชื่อมไฟฟ้าที่สมบูรณ์จะต้องมีความแข็งแรง ทนทาน โดยผ่านการเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้นอกจากฝีมือช่างเชื่อมแล้ว การเลือกตู้เชื่อมให้เหมาะกับการใช้งาน และยังอาจรวมไปถึงวิธีปรับตู้เชื่อม ที่จะมีส่วนช่วยให้ชิ้นงานออกมาสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น