วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรียนรู้และทำความเข้าใจกับเทคนิคการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น


การเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับช่างเชื่อมมากประสบการณ์อาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากนัก เพราะเชื่อว่าด้วยการทำงานที่ผ่านมาอาจทำให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับงานเชื่อมจนเกิดความคล่องตัว ที่บางคนถึงกับฝีมือเชื่อมขั้นเทพแบบไร้ที่ติเลยทีเดียว ซึ่งในการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น เป็นงานพื้นๆ สำหรับนักเชื่อมมือใหม่ที่ต้องการเรียนรู้งานเชื่อมจากการใช้เครื่องเชื่อมและเครื่องมือต่างๆ ให้มีความคล่องแคล่วและรู้หลักในการเชื่อม รวมทั้งการแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขณะเชื่อมได้เป็นอย่างดี  การเรียนรู้การเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นกับผู้ที่มีประสบการณ์นอกเหนือจากตำราเรียนแล้ว จะทำให้ช่างเชื่อมมือใหม่มีความเป็นมืออาชีพได้เร็วขึ้นนั่นเอง

เรียนรู้หลักการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
การเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น จากการเริ่มต้นการเชื่อซึ่งเป็นการประสานเนื้อโลหะเข้าด้วยกันโดยไม่ทำให้เนื้อโลหะเสียหาย แต่การใช้โลหะของลวดเชื่อมเพื่อใช้เป็นตัวประสานในการเชื่อมนั้นจะต้องเป็นชนิดเดียวกันกับชิ้นงานที่จะเชื่อมเข้าด้วยเช่น กัน โดยอาจเลือกลวดเชื่อมไฟฟ้าที่แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ลวดเชื่อมเปลือยซึ่งนิยมใช้ในงานเชื่อมอัตโนมัติ และ ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์  เป็นลวดเชื่อมที่เห็นกันตามหน้างานทั่วไป ซึ่งเป็นจุดที่ช่างเชื่อมมือใหม่ควรให้ความสนใจในการเรียนรู้การเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น

ข้อผิดพลาดของการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
การเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ด้วยการใช้ฟลักซ์ ( Flux )คือวัสดุที่ห่อหุ้มลวดเชื่อม ที่จะละลายไปพร้อมลวดเชื่อม ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันอากาศเข้าไปในรอยเชื่อม ซึ่งฟลักซ์จะช่วยป้องกันเนื้อโลหะไม่ให้เย็นตัวเร็วเกินไป อีกทั้งยังเป็นตัวยึดจับเศษแปลกปลอมที่อยู่ในเนื้อโลหะที่จับตัวกันเป็นแสลก (Slag)  ซึ่งหากพื้นที่งานเชื่อม มีลมแรงๆ ก็จะมีผลให้รอยเชื่อมไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้

ความแตกต่างของการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น

นอกจากนี้การเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ยังจะต้องอาศัยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้การเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ เพราะเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสมัยใหม่สามารถทำการปรับเปลี่ยนกระแสเชื่อมให้เหมาะสมตามลักษณะอาร์กที่เกิดขึ้น จากการอาร์กหรือการส่งถ่ายน้ำโลหะจากลวดเชื่อมเพื่อเข้าสู่ชิ้นงานโดยการก่อตัวเป็นแนวเชื่อมซึ่งจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามชนิดของฟลักซ์  หรือชนิดของเนื้อโลหะงาน รวมทั้งกรรมวิธีการเชื่อม ทำให้เครื่องเชื่อมจึงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นในการควบคุมแนวเชื่อม  

หากเป็นเครื่องเชื่อมที่ดีจะทำให้การควบคุมการอาร์กและแนวเชื่อมได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยทำให้คุณภาพของรอยเชื่อมดีขึ้น ซึ่งเครื่องเชื่อมบางยี่ห้อจะมีระบบการ ควบคุมกระแสเชื่อม โดยจะเป็นตัวแปรพื้นฐานที่ช่างเชื่อมโลหะจะต้องทำการปรับตั้งเพื่ออาร์กหลอมโลหะงาน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น โดยอาจจะต้องอาศัยองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้งานเชื่อมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น